Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 429

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

В § 4 се добавя:

За преминаване на трасе на ел. кабел високо напрежение:

Велико Търново – 6,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 3,00 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,50 лв. на л.м.

За преминаване на ел. кабел средно напрежение:

Велико Търново – 5,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2,50 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,25 лв. на л.м.

За преминаване на ел. кабел ниско напрежение:

Велико Търново – 4,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2,00 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,00 лв. на л.м.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/