Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника в състава на комисията за Академичната награда „3-ти март” на Община Велико Търново на курсант от НВУ „Васил Левски”

 

РЕШЕНИЕ № 475

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

 

Определя за членове на комисията:

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/