Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Именуване на спортната зала на Радиотехникума в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 493

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Именува спортната зала на Радиотехникума в гр. Велико Търново –

 

„Сава Величков”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/