Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете и кметските наместници в Община Велико Търново, считано от 01.01.2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 502

 

На основание чл.21 , ал.1, т.5 и чл.26 , ал.1 и ал.2, ал.3, т.1 и т.2 на ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., Великотърновски Общински съвет

I. Определя основните заплати на кметовете и кметските наместницина населени места от 01.01.2009 година, както следва:

 

 

1 Кметство гр.Дебелец 756 лв.
2 Кметство гр.Килифарево 751 лв.
3 Кметство с.Ресен 751 лв.
4 Кметство с.Самоводене 664 лв.
5 Кметство с.Присово 664 лв.
6 Кметство с.Леденик 664 лв.
7 Кметство с.Беляковец 664 лв.
8 Кметство с.Водолей 664 лв.
9 Кметство с.Пчелище 664 лв.
10 Кметство с.Церова кория 608 лв.
11 Кметство с.Шемшево 608 лв.
12 Кметство с.Ново село 608 лв.
13 Кметство с.Никюп 608 лв.
14 Кметство с.Балван 608 лв.
15 Кметство с.Хотница 608 лв.
16 Кметство с.Къпиново 470 лв.
17 Кметство с.Дичин 470 лв.
18 Кметство с.Малки чифлик 470 лв.
19 Кметство с.Русаля 470 лв.
20 Кметство с.Арбанаси 470 лв.
21 Кметство с.Шереметя 470 лв.
22 Кметство с.Миндя 470 лв.
23 Кметство с.Вонеща вода 470 лв.
24 Кметство с.Плаково 470 лв.
25 Кметско наместничество с.Велчево 443 лв.
26 Кметско наместничество с.Ветринци 443 лв.
27 Кметско наместничество с.Момин сбор 443 лв.
28 Кметско наместничество с.Войнежа 443 лв.
29 Кметско наместничество с.Пушево 443 лв.
30 Кметско наместничество с.Въглевци 443 лв.
31 Кметско наместничество с.Емен 443 лв.
32 Кметско наместничество с.Райковци 443 лв.
33 Кметско наместничество с.Габровци 443 лв.
34 Кметско наместничество с.Буковец 443 лв.
35 Кметско наместничество с.Големаните 443 лв.
36 Кметско наместничество с.Ялово 443 лв.

 

II. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от 01.01.2009 година в размер на 1500 лв.

III. На основание чл.26, ал.1 и ал.2 на ЗМСМА определя основна месечна работна заплата на Председателя на Великотърновски Общински съвет от 01.01.2009 година в размер на 90% от основната заплата на Кмета на Общината. Ползва правата по чл. 26, ал.3, т. 1 и т. 2 на ЗМСМА.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/