Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР.

 

РЕШЕНИЕ № 519

 

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/