Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отчет на План за действие 2008 към Програмата децата и младежите в Община Велико Търново 2006 - 2008 г., Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 - 2011 и План за действие 2009 към Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011.

 

РЕШЕНИЕ № 527

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

  1. Отчет на План за действие 2008 към Програмата децата и младежите в Община Велико Търново 2006 - 2008 г.
  2. Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011 г.
  3. План за действие 2009 към Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/