Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищни линии Велико Търново-Миндя; Велико Търново-Къпиново; Велико Търново-Арбанаси; Велико Търново-Никюп; Велико Търново-Пушево; Велико Търново - Плаково и основни градски линии № 1; № 2; № 4; № 9 и № 50.

 

РЕШЕНИЕ № 543

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС и решения на комисията назначена със заповед № РД 22-384/ 04.03.2008 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 1. Утвърждава извършените от комисията промени в общинска транспортна схема с решенията в протокола от 30.03.2009 г.,които да влязат в сила от 01.01.2010 г., както следва:
 2. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 6.15-7.05 на 6.00-6.45, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 3. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 9.00-10.00 на 8.00-8.50,съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 4. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 11.00-12.00 на 11.00-11.45,съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 5. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 13.30-14.45 на 13.30-14.10, съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 6. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 15.30-16.30 на 15.30-16.15, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 7. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 19.30-20.30/петък и неделя/ на 19.30-20.15/петък,събота и неделя/, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 8. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 19.30 - 20.40 / без петък и неделя / на В.Търново-Церова Кория 19.30 – 20.00/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/, съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 9. Разкрива нов делничен курс по съществуваща автобусна линия В.Търново-Къпиново с начален час на тръгване от В.Търново 17.30, съгласно приложеният проект за маршрутно разписание.
 10. Разкрива нова автобусна линия В.Търново-Никюп, съгласно приложените проекти на маршрутни разписания.
 11. Прекратява се действието на съществуваща автобусна линия В.Търново-Арбанаси, като се разкрива нова В.Търново-.Шереметя-Арбанаси, съгласно приложените маршрутни разписания.
 12. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Плаково, съгласно приложеното маршрутно разписание.
 13. Прекратява действието на линия Велико Търново - Пушево, и се удължава мършрута на линия Велико Търново - Леденик, с начален час на тръгване от Велико Търново - 06.30 ч. и 18.30 ч. до с. Пушево.
 14. Разкрива основна градска линия № 1 с маршрут и часове на тръгване съгласно приложеното разписание, действието на която се прекратява с възстановяване движението на тролейбусния транспорт.
 15. Разкрива основна градска линия № 2 с маршрут и часове на тръгване съгласно приложеното разписание, действието на която се прекратява с възстановяване движението на тролейбусния транспорт.
 16. Променя маршрутното разписание на основна градска линия № 4,съгласно приложеното разписание.
 17. Разкрива ново часово разписание по основна градска линия № 9,съобразно приложеното маршрутно разписание.
 18. Променя делничното разписание на основна градска линия № 50,като се добавят съответно курсовете в 13.30 и 15.00 часа на тръгване от зона „В”.
 19. Променя празничното разписание на основна градска линия № 50,като се добавят часове на тръгване от Зона „В” 14.00 и 16.00 и че вместо да се изпълнява само в събота става празнично.

 

Приложените 24 броя проекти за маршрутни разписания са неразделна част от предложението и са за линии:

 

 1. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 6.00
 2. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 8.00
 3. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 11.00
 4. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 13.30
 5. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 15.30
 6. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 19.30-петък,събота и неделя
 7. В. Търново- Церова Кория – начален час на тргване от В.Търново 19.30-понеделник, вторник, сряда и четвъртък
 8. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 17.30-делнично.
 9. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 5.55
 10. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 12.30
 11. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 17.30
 12. В. Търново-Никюп събота с начален час на тръгване от В.Търново 7.30
 13. В. Търново-Никюп неделя с начален час на тръгване от В.Търново 17.30
 14. В. Търново-Шереметя-Арбанаси делнично
 15. В. Търново-Шереметя-Арбанаси празнично
 16. В. Търново-Плаково – петък и неделя
 17. В. Търново-Леденик с начален час на тръгване от В.Търново 6.30
 18. Основна градска линия № 1
 19. Основна градска линия № 2
 20. Основна градска линия № 4
 21. Основна градска линия № 9 втора кола
 22. Основна градска линия № 50 делнично първа кола
 23. Основна градска линия № 50 втора кола делнично
 24. Основна градска линия № 50 празнично

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/