Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Избор на заместник - председатели на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 6

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

 

Избира за заместник-председатели на Великотърновски Общински съвет:

Георги Тодоров Стефанов

Евгени Димитров Стоев

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /Христо Христов/