Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Поставяне на паметен знаци в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 601

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да се постави на предварително маркирано място в алея „Личности на България с принос за Велико Търново” паметен знак на чл. кор. проф. Александър Бурмов.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/