Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 605

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

В чл. 65, т. 15 добива следния вид:

„Ползване на Ритуална зала на Община Велико Търново:

 • за сключване на граждански брак и именуване на дете:
 • цена зала в отоплителен сезон в размер на 30 лв.

  цена зала в неотоплителен сезон в размер на 20 лв.;

 • за други мероприятия:
 • цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40 лв. без ДДС на час;

  цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30 лв. без ДДС на час;

  цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона;

  за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно;

  за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно;

  за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно;

 • ползване на озвучителна техника в Ритуална зала на Община Велико Търново:
 • цена при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново – 25 лв. без ДДС на час;

  цена при ползване на собствена озвучителна техника – 20 лв. без ДДС на час.”

  В чл. 65 се създават нови т. 16 и т. 17 със следния текст:

  „т. 16. Ползване на Голяма зала на Община Велико Търново:

  - цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40 лв. без ДДС на час;

  - цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30 лв. без ДДС на час;

  - цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона;

  - за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно;

  - за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно;

  - за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно;

  т. 17. Ползване на озвучителна техника в Голяма зала на Община Велико Търново:

  - такса при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново - 25 лв. без ДДС на час;

  - такса при ползване на собствена озвучителна техника – 20 лв. без ДДС на час.”

   

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/