Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновския Общински съвет

 

Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/