Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 633

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Освобождава Румен Тошев Димитров като Председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране. Избира за Председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Иван Величков Иванов.
  2. Освобождава Стефан Николов Стоянов като Председател на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борбата с корупцията. Избира за Председател на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борбата с корупцията Драгни Стефанов Драгнев.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/