Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

 

РЕШЕНИЕ № 635

 

На основание чл. 17 ал. 1 т.З, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски Общински съвет

 

  1. Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде включено в Списъка със защитените училища на Република България и през новата 2009/2010 учебна година.
  2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2009 год., Община Велико Търново, Дирекция „Образование" да изпрати в Министерството на образованието и науката Решението на Общински съвет Велико Търново за включване на ОУ „Неофит Рилски” гр.Килифарево в Списъка със защитените училища през 2009/2010 учебна година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/