Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 638

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2009г. и неснетите от отчет решения.
  2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2009г. №№ 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522-1, 522-2, 522-3, 522-4, 522-5, 522-6, 522-7, 522-8, 522-9, 522-10, 522-11, 522-12, 522-13, 522-14, 522-15, 522-16, 522-17, 522-18, 522-19, 522-20, 522-21, 522-22, 522-23, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 и неснетите от отчет решения с №№ 285, 286, 319, 329, 331, 345, 351, 370, 372, 388, 391, 398, 407, 412, 413, 419, 432, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 80, 88, 109, 132, 135, 143, 172, 183, 214, 223, 228, 1462, 1569, 1514, 1535, 1255, 1324.
  3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 460, 467, 468, 471, 480, 485, 486, 490, 496, 505, 509, 512, 513, 514, 520, 533, 545, 549, 553, 581, 582, 583, 588, 589, 591, 592, 598, 601, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 625, 626, 628 и решения №№ 282, 287, 295, 332, 343, 350, 358, 362, 363, 371, 402, 410, 426, 433, 444, 72, 75, 79, 113, 117, 138, 159, 160, 205, 210, 213, 215, 216, 227, 1469, 1513, 6, 44, 1430, 1345, 1447, 1254, 1286, 1334, 1189, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/