Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия

 

РЕШЕНИЕ № 670

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Стоянов Трифонов с ЕГН 9203091409, Велизар Стоянов Трифонов с ЕГН 9311161426, Емили Стоянова Трифонова с ЕГН 9611221418.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/