Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 28.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Обръщение от името на Великотърновски Общински съвет до новоизбраното правителство на Република България и народните представители от Великотърновска област.

 

РЕШЕНИЕ № 677

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Прие Обръщение относно завършване на пътно кръстовище „Качица” - гр. Велико Търново.

 

Приложение: Обръщение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/