Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване размера на рентните плащания за стопанска 2009/ 2010 година на земеделски имоти, без сключени договори за наем или аренда.

 

РЕШЕНИЕ № 712

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 „В” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема стойностите на средните рентни вноски за територията на Община Велико Търново по райони, както следва:

 

 

№ район землища в района Средна рентна вноска
І с. Водолей, с. Дичин, с. Никюп и с. Ресен 20 лв./дка
ІІ с. Балван, с. Беляковец, с. Ветринци, с. Емен, с. Леденик, с. Момин сбор, с. Ново село, с. Пушево, с. Русаля, с. Самоводене, с. Хотница и с. Шемшево 12 лв./дка
ІІІ с. Велчево, с. Големаните, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Къпиново, с. Миндя, с. Плаково, с. Присово, с. Пчелище и с. Церова Кория 8 лв./дка

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/