Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Осигуряване на финансови средства за провеждане на есенния етап на кампанията „Движи се и победи – 2009”.

 

РЕШЕНИЕ № 717

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

Изменя Приложение №3 Б от Решение №503/09.03.2009 год., както следва:

 

БИЛО

18 Програма "Синди" 3 500 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
19 Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 3 500 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

 

СТАВА

18 Програма "Синди" 4 940 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
19 Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 2 060 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/