Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Избор на комисия по изготвяне на предложения за съдебни заседатели.

 

РЕШЕНИЕ № 733

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели на Министъра на правосъдието, Великотърновски Общински съвет избира комисия от 7 общински съветника, която да изготви предложенията за съдебни заседатели. Комисията е в състав:

Председател: Александър Стойнов Чокойски

Членове:

 • Николай Станчев Цонев
 • Желка Илиева Денева
 • Мавроди Евстатиев Калейнски
 • Стефан Николов Стоянов
 • Хасан Ахмедов Палов
 • Ивайло Любенов Иванов
 •  

  2. Комисията да представи на следващото заседание на Великотърновски общински съвет предложенията за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл.67 от ЗСВ.

   

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/