Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 734

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Определя представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново, както следва

 • Роза Димитрова Мишева
 • Николен Веселинов Стойнов
 •  

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/