Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за второто полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 793

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновси Общински съвет

1. Приема отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за ІІ – полугодие на 2009 г. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II - то полугодие на 2009 г. № № 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 715, 716, 717, 722, 723, 725, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 765, 766, 773, 774, 776, 780, 784, 785, 786, 787, 789 и неснетите от отчет решения с №№ 471, 480, 496, 509, 545, 549, 553, 581, 583, 591, 592, 608. 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 625, 626, 628, 282, 287, 295, 350, 358, 362, 363, 402, 426, 79. 113, 160, 210, 213, 215, 216, 1469, 1513, 6, 44, 1334, 1189.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 653, 655, 660, 663, 664, 665, 666, 675, 677, 681, 688, 702, 706, 711, 713, 718, 719, 720, 721, 724, 726, 727, 739, 740, 743, 752, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 788 и решения № № 460, 467, 468, 485, 486, 490, 505, 512, 513, 514, 520, 533, 582, 588, 589, 598, 601, 615, 618, 332, 343, 371, 410, 433, 444, 72, 75, 117, 138, 159, 205, 227, 1430, 1345, 1447, 1254, 1286, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

3. По решение № 1430, къщата – музей „Емилиян Станев” да влезе в инвестиционната програма за 2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/