Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представител на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на носители на награда „Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 804

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от Статута на награда „Велико Търново”, Великотърновски Общински съвет

 

Избира за представител в Комисията за определяне носителите на награда „Велико Търново”

 

Александър Стойнов Чокойски

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/