Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Обръщение.

 

РЕШЕНИЕ № 805

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Обръщение със следния текст:

 

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР

СИМЕОН ДЯНКОВ

 

ОБРЪЩЕНИЕ

От Великотърновски Общински съвет

 

Уважаеми г-н Премиер, г-н Министър,

Общинските съветници от Великотърновски Общински съвет на свое заседание на 28.07.2009 г. приехме обръщение към Министъра на финансите, Министъра на регионалното развитие и народните представители с което поискахме финансиране на започнат ремонт на обект от националната пътна мрежа -1/4 София - Варна - в участъка в гр. Велико Търново, кръстовище „КАЧИЦА".

При посещение в нашия град от правителствена делегация водена от Вас беше поискано актуализиране на СМР, така че да е съобразено с кризата. Такова беше изготвено и стойността намалена, но въпреки това към настоящия момент финансиране все още няма.

Уверяваме Ви, че обстановката в района и прилежащите улици става все по - сложна, все повече се разбива настилката в следствие на трафика и проблемите се задълбочават.

Общинските съветници от Великотърновски Общински съвет, молим да бъде намерен начин за своевременно финансиране на строително ремонтните работи в района и пускането на движението през кръстовището.

 

Великотърновски Общински съвет

Януари 2010 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/