Препис-извлечение от Протокол №60

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за 2009 година на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 806

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Отчет за 2009 година на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/