Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 836

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Закона за движение по пътищата, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на второ четене Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново

 

 

 

ВЯРНО:

                /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/