Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на второ четене – окончателно Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/