Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2009 година и План за действие за 2010 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 година

 

РЕШЕНИЕ № 890

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

  1. Отчет на План за действие за 2009 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 година.
  2. План за действие за 2010 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/