Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 21 на ул. „Симеон Велики” №4, вх. Г, гр. Велико Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 962

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 21 на ул. „Симеон Велики ” № 4, вх. Г в гр. Велико Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 47 700 лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/