Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”.

 

РЕШЕНИЕ № 974

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциациа на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”.
  2. Определя делегати:

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/