Референдум

На основание чл.98, т.1 от Конституцията на Република България, Решение на  Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24.10.2012г., обнародвано в ДВ, бр.83 от 30.10.2012г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ПОСТАНОВЯВАМ:

Определям 27 януари 2013г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

Издаден в София на 31 октомври 2012г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.