Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0030 "Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, по позиции” Позиция 1: Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т., собственост на Община Велико Търново, Позиция 3: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново" Отворена 07.10.2015 13:52
00073-2015-0029 "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция 2 – Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново" Отворена 23.09.2015 15:02
00073-2015-0028 "Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Отворена 18.09.2015 15:30
00073-2015-0024 "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции" Отворена 12.08.2015 09:58
00073-2015-0027 "Полагане на настилка на алейна мрежа кв. 7, УПИ ІІ и V, кв. Чолаковци" във връзка с проект: "Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" Отворена 04.08.2015 16:22
00073-2015-0025 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито" Отворена 31.07.2015 13:52
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.