Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0020 "Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново" Отворена 15.04.2016 16:54
00073-2016-0018 Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции Отворена 13.04.2016 12:08
00073-2016-0017 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.” Отворена 11.04.2016 09:57
00073-2016-0013 "Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции" Отворена 07.04.2016 16:19
00073-2016-0015 "Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" Отворена 08.04.2016 16:46
00073-2016-0014 "Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР - Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора "Венета Ботева", ЦДГ "Соня" и ЦДГ "Ивайло", град Велико Търново, във връзка с Проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" Отворена 08.04.2016 16:02
00073-2016-0016 "Дейности по извършване на СМР - Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора "Венета Ботева", ЦДГ "Соня" и ЦДГ "Ивайло", град Велико Търново" Отворена 08.04.2016 17:07
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2016 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.