Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9095869 Обява №ОБ-1 от дата 16.01.2020 г. с предмет: "Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, община Велико Търново" Отворена 16.01.2020 15:44
00073-2019-0083 Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 30.12.2019 16:44
00073-2019-0079 „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника, периферни устройства и консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции" Отворена 23.12.2019 10:24
00073-2019-0076 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Отворена 06.12.2019 16:48
00073-2019-0078 "Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" по позиции" Отворена 16.12.2019 13:52

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Януари (2)
2019:
Декември (9) Ноември (16) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.