Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9069452 Доставка на прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП „Зелени системи“ гр. Велико Търново /втора употреба/ Отворена 19.10.2017 16:20
  Покана №5300-564-2/19.10.17 г. и покана №5300-16272-1/19.10.2017 г. с предмет: "Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново” Отворена 19.10.2017 16:12
9069329 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново, по приложен списък. Отворена 16.10.2017 16:54
00073-2017-0050 Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново. Отворена 28.09.2017 12:18
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.