Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9050174 "Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново" Отворена 05.02.2016 16:39
00073-2016-0005 "Доставка на консерви за структури, разположени на територията на Община Велико Търново" Отворена 04.02.2016 10:18
9050102 "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции" Отворена 03.02.2016 15:00
00073-2016-0004 "Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново" Отворена 01.02.2016 11:50
00073-2016-0001 “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново” Отворена 13.01.2016 15:31
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2016 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.