Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9096217 Обява №ОБ-2 от дата 06.02.2020 г. с предмет: "Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект Детска градина "Шареният замък" гр. Велико Търново". Отворена 06.02.2020 15:58
00073-2020-0009 „Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново” Отворена 10.02.2020 13:43
00073-2020-0012 "Изготвяне на технически проект за сграда – Експо център и упражняване на авторски надзор, във връзка с проведен конкурс за проект" Отворена 18.02.2020 17:01
00073-2020-0007 "Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони." Отворена 28.01.2020 16:56
00073-2020-0002 Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции. Отворена 20.01.2020 14:17
00073-2020-0004 Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България“ по обособени позиции Отворена 27.01.2020 11:02

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Февруари (4) Януари (6)
2019:
Декември (13) Ноември (16) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.