Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0029 „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции: Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История” Отворена 24.08.2016 10:39
00073-2016-0028 "Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" Отворена 22.08.2016 17:30
9055509 „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново” Отворена 18.08.2016 15:57
00073-2016-0027 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" Отворена 05.08.2016 10:29
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2016 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.