Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  „Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито” Планирана 31.07.2015 13:52
00073-2015-0022 „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)” Отворена 28.07.2015 16:46
9044269 „Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп” във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп”, който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда" Отворена 27.07.2015 16:42
00073-2015-0021 „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, по позиции” Позиция 1: Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т., собственост на Община Велико Търново; Позиция 2: Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника; Позиция 3: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново Отворена 16.07.2015 15:58
00073-2015-0019 "Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер за изграждане на дигитални центрове по проект „Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България" по обособени позиции" Отворена 15.07.2015 15:41
00073-2015-0018 "Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" Отворена 25.06.2015 16:34
00073-2015-0020 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени позиции" Отворена 24.06.2015 13:55
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.