Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9073896 Обява №ОБ-10/15.03.2018 г. с предмет: „Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа (РТМ) в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория - в Община Велико Търново” Отворена 15.03.2018 16:34
9073802 Обява №ОБ-9/13.03.2018 г. с предмет: "Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи" Отворена 13.03.2018 15:18
00073-2018-0012 „Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи”, по обособени позиции” Отворена 12.03.2018 13:33
9073803 Обява №ОБ-8/13.03.2018 г. с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на общината по позиции”: Позиция №1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение №4; Позиция №2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение №5" Отворена 13.03.2018 15:29
00073-2018-0011 Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции Отворена 24.02.2018 17:00
00073-2018-0006 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции" Отворена 07.02.2018 16:05
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.