Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9097916 Наем на превозни средства за нуждите на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, Център за социални услуги в Община Велико Търново по изпълнение на дейности по проекти, по обособени позиции Отворена 02.04.2020 17:16
9097681 Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 26.03.2020 14:25
00073-2020-0023 Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures“), с проектен код ROBG-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Отворена 19.03.2020 17:00
00073-2020-0021 Изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито Отворена 23.03.2020 11:51
00073-2020-0022 "Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“ Отворена 18.03.2020 18:38
00073-2020-0020 "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ Отворена 18.03.2020 18:17
00073-2020-0019 Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 20.03.2020 16:03
00073-2020-0017 "Извършване на нововъзникнали, необходими, строително монтажни работи по изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. Велико Търново" Отворена 16.03.2020 14:06
00073-2020-0018 Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures'', както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство. Отворена 18.03.2020 11:30
00073-2020-0015 "Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции" Отворена 09.03.2020 15:43

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Април (1) Март (8) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.