Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9039344 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039344 "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев" Отворена 27.02.2015 12:22
9039346 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039346 "Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново" Отворена 27.02.2015 12:18
00073-2015-0005 "Осигуряване на двуезични каталози "Велико Търново и регион" на следните езици: български-руски, английски-немски, румънски-френски, DVD "Царевград Търнов - звук и светлина" (двуезично - български и английски език) и DVD "Велико Търново - царственият град" (двуезично - български и английски език)" Отворена 26.02.2015 16:35
9039167 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039167 "Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ - на територията на град Велико Търново, във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" Отворена 23.02.2015 15:29
00073-2015-0004 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0004 "Доставка на експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за нуждите на Община Велико Търново във връзка с проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново." по обособени позиции" Отворена 04.02.2015 09:00
00073-2015-0001 "Доставка на преходно мляко за деца от 6 месечна до 1 годишна възраст за нуждите на Детска млечна кухня -Велико Търново" Отворена 22.01.2015 09:00
00073-2015-0002 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0002 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения, мостове, брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново”, по позиции: Позиция № 1 - "Свлачища"; Позиция № 2 - "Пътища и пътни съоръжения"; Позиция № 3 "Мостове"; Позиция № 4 - "Брегозащитни мероприятия и почистване на реки" Отворена 26.01.2015 09:00
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (1,9 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.