Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9065502 Обява № ОБ-12 от 21.06.2017 г. "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Отворена 21.06.2017 17:00
9065209 Обява № ОБ-11 от 13.06.2017 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново по обособени позиции" Отворена 13.06.2017 16:53
00073-2017-0032 "Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" Отворена 08.06.2017 16:50
00073-2017-0028 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, по обособени позиции" Отворена 22.05.2017 13:42
00073-2017-0027 „Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции". Отворена 22.05.2017 14:54
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.