Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0008 "Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции" Отворена 08.04.2015 16:41
9040603 "Изготвяне на технически проекти по обособени позиции, както следва: Позиция 1: "Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство на хълм "Трапезица"; Позиция 2: "Проект за консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"; Позиция 3: "Проект експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13 на хълм "Трапезица" Отворена 07.04.2015 15:25
00073-2015-0007 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0007 "Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв.Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: "Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм". За работите в обхвата на поръчката към настоящия момент не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на осигурено финансиране" Отворена 09.02.2015 09:26
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.