Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0021 Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени системи“ Отворена 27.05.2016 14:15
9053333 „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2016/2017 год. по обособени позиции Отворена 26.05.2016 15:32
9053282 Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново Отворена 20.05.2016 16:49
  "Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2016 година" Отворена 19.05.2016 16:29
00073-2016-0020 "Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново" Отворена 15.04.2016 16:54
00073-2016-0016 "Дейности по извършване на СМР - Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора "Венета Ботева", ЦДГ "Соня" и ЦДГ "Ивайло", град Велико Търново" Отворена 08.04.2016 17:07
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2016 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.