Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0017 00073-2015-0017 "Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект "Комплексен онкологичен център -Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка" Отворена 24.06.2015 13:41
9043156 "Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново" Отворена 24.06.2015 13:32
00073-2015-0015 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново.” Отворена 09.06.2015 09:44
00073-2015-0013 "ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ СМЕТОСЪБИРАЩА МАШИНА И 109 БРОЯ КОНТЕЙНЕРИ ТИП "БОБЪР" 1100 ЛИТРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪК ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ", ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Отворена 04.06.2015 11:38
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.