Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0041 "Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по две обособени позиции" Отворена 05.12.2016 13:40
00073-2016-0040 „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие за всички структури на Община Велико Търново.”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се на територията на град Велико Търново” Обособена позиция 3: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се извън град Велико Търново.” Отворена 30.11.2016 13:44
00073-2016-0038 „Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури” Отворена 12.11.2016 23:08
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2016 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.