Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9040164 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9040164 "Извършване на текущ и окончателен одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" Отворена 25.03.2015 10:56
00073-2015-0007 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0007 "Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв.Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: "Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм". За работите в обхвата на поръчката към настоящия момент не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на осигурено финансиране" Отворена 09.02.2015 09:26
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (1,9 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.