Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0021 "Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново" Отворена 23.05.2019 11:48
00073-2019-0020 Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново Отворена 20.05.2019 14:07
00073-2019-0018 "Доставка на автомобили по позиции" Отворена 09.05.2019 11:33
00073-2019-0016 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Прекратена 30.04.2019 13:45

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.