Архив обществени поръчки за Февруари 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9039344 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039344 "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев" Изпълнена 27.02.2015 12:22
9039346 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039346 "Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново" Изпълнена 27.02.2015 12:18
00073-2015-0005 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2015-0005 "Осигуряване на двуезични каталози "Велико Търново и регион" на следните езици: български-руски, английски-немски, румънски-френски, DVD "Царевград Търнов - звук и светлина" (двуезично - български и английски език) и DVD "Велико Търново - царственият град" (двуезично - български и английски език)" Изпълнена 26.02.2015 16:35
00073-2012-0032 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2012-0032 "Извършване на строително-ремонтни дейности на обект "Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка" Изпълнена 24.02.2015 17:09
9039167 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9039167 "Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ - на територията на град Велико Търново, във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" Изпълнена 23.02.2015 15:29
00073-2012-0006 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2012-0006 "Ремонт и поддръжка на улици, тротоари и пътища на територията на Община Велико Търново" Възложена 20.02.2015 18:41
00073-2012-0037 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2012-0037 "Основно почистване и ежедневно поддържане на чистотата на обекти по заявка на Община Велико Търново, в това число и административната сграда на Община Велико Търново" Изпълнена 20.02.2015 17:27
9039073 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9039073 „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ - на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Оттеглена 19.02.2015 15:43
00073-2014-0005 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0005 "Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи" при Община Велико Търново" Изпълнена 18.02.2015 16:48
00073-2011-0035 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2011-0035 "Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване, настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство" Изпълнена 18.02.2015 10:35
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.