ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2012-0006 "Ремонт и поддръжка на улици, тротоари и пътища на територията на Община Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 20.02.2015 18:41

№ в РОП/ПОП: 00073-2012-0006

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 30.01.2017 16:53:07
321,0 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с Консорциум "Търновски пътища"
публикуван на: 16.03.2015 12:31:00
13,5 KB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с Консорциум "Търновски пътища"
публикуван на: 16.03.2015 11:47:00
13,5 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с Консорциум "Търновски пътища"
публикуван на: 20.02.2015 18:52:00
13,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.03.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.03.2012 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
07.05.2015 1000000110
07.05.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 56'725.00 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000089
16.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'999.69 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000110
07.05.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 39'032.13 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000101
11.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 9'696.95 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000100
11.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'468.97 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000098
05.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 3'189.65 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000097
05.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 38'450.86 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000096
12.02.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'582.71 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000095
12.02.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'999.95 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000092
19.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 13'883.05 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000091
19.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 11'715.21 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000090
19.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 7'137.53 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000087
14.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'508.02 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000086
14.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'715.62 лв. 31.10.2016
04.05.2015 1000000085
12.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 22'286.34 лв. 31.10.2016
28.04.2015 1000000085
12.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 41'666.67 лв. 31.10.2016
27.04.2015 1000000085
12.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 15'049.72 лв. 31.10.2016
27.04.2015 1000000082
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 26'615.95 лв. 31.10.2016
02.07.2015 1000000116
10.06.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 41'616.63 лв. 31.10.2016
02.07.2015 1000000110
07.05.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'880.68 лв. 31.10.2016
02.07.2015 1000000114
06.06.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 8'227.68 лв. 31.10.2016
01.07.2015 1000000102
11.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 16'737.29 лв. 31.10.2016
01.07.2015 1000000112
07.05.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 8'661.35 лв. 31.10.2016
08.03.2016 1000000141
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'797.55 лв. 31.10.2016
08.03.2016 1000000153
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 23'442.59 лв. 31.10.2016
07.03.2016 1000000144
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 28'226.53 лв. 31.10.2016
01.03.2016 1000000226
24.02.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 52'036.18 лв. 31.10.2016
02.03.2016 1000000227
24.02.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'398.99 лв. 31.10.2016
26.02.2016 1000000144
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'380.10 лв. 31.10.2016
02.09.2015 1000000118
10.06.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 5'350.29 лв. 31.10.2016
02.09.2015 1000000124
10.07.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'350.53 лв. 31.10.2016
02.09.2015 1000000116
10.06.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 34'048.32 лв. 31.10.2016
02.09.2015 1000000123
10.07.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'975.86 лв. 31.10.2016
05.04.2016 1000000170
01.06.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'767.92 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000164
06.04.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 2'030.84 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000165
06.04.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 3'376.21 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000161
05.03.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 2'025.91 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000160
05.03.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'105.00 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000152
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'053.07 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000154
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 19'308.43 лв. 15.04.2016
05.04.2016 1000000153
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 77'265.96 лв. 15.04.2016
23.03.2016 1000000119
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 17'582.93 лв. 29.03.2016
08.03.2016 1000000141
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'797.55 лв. 15.03.2016
08.03.2016 1000000153
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 23'442.59 лв. 15.03.2016
07.03.2016 1000000144
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 28'226.53 лв. 15.03.2016
01.03.2016 1000000226
24.02.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 52'036.18 лв. 15.03.2016
02.03.2016 1000000227
24.02.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'398.99 лв. 15.03.2016
26.02.2016 1000000144
03.11.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'380.10 лв. 15.03.2016
09.03.2016 1000000196
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 157'891.85 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000220
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 45'163.27 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000199
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'781.23 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000198
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 11'065.54 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000197
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'001.44 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000195
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 122'273.63 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000194
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 503'671.72 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000193
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 101'501.63 лв. 12.03.2016
09.03.2016 1000000192
04.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 174'684.53 лв. 12.03.2016
15.02.2016 100000191
22.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 18'085.30 лв. 29.02.2016
12.02.2016 100000191
22.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 15'000.00 лв. 29.02.2016
02.02.2016 1000000126
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 3'096.73 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000111
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 2'237.30 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000144
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'118.74 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000123
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 82'925.14 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000127
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 5'002.25 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000117
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'523.35 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000142
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 11'967.51 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000139
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 2'062.31 лв. 15.02.2016
02.02.2016 1000000178
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 8'267.93 лв. 15.02.2016
08.01.2016 1000000200
05.01.2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 421'470.60 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000000216
22.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 9'999.25 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000000217
22.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'997.96 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000000218
22.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 9'996.39 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000000219
22.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 59'581.34 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000000215
18.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 19'640.35 лв. 14.01.2016
18.12.2015 1000000207
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 17'864.03 лв. 30.12.2015
18.12.2015 1000000208
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 31'759.15 лв. 30.12.2015
18.12.2015 1000000209
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 36'579.92 лв. 30.12.2015
18.12.2015 1000000213
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'768.24 лв. 30.12.2015
18.12.2015 1000000212
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 2'210.34 лв. 30.12.2015
18.12.2015 1000000211
10.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 17'724.55 лв. 30.12.2015
22.12.2015 1000000214
14.12.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 40'244.84 лв. 30.12.2015
22.12.2015 1000000210
10.12.2015
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ "ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА"" 77'676.32 лв. 29.12.2015
04.12.2015 1000000206
26.11.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 19'522.78 лв. 14.12.2015
20.10.2015 1000000188
09.10.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 192'446.98 лв. 29.10.2015
19.10.2015 1000000188
09.10.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 190'833.33 лв. 29.10.2015
16.10.2015 1000000177
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 61'228.88 лв. 29.10.2015
06.10.2015 1000000177
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 166'666.67 лв. 15.10.2015
09.10.2015 1000000179
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 11'456.34 лв. 15.10.2015
07.10.2015 1000000179
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 16'666.67 лв. 15.10.2015
06.10.2015 1000000179
03.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 8'333.33 лв. 15.10.2015
18.09.2015 1000000182
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 124'925.02 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000185
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 90'790.78 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000187
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 59'163.32 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000181
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 738'984.85 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000183
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 27'333.11 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000186
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 50'858.70 лв. 29.09.2015
18.09.2015 1000000184
04.09.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 63'380.75 лв. 29.09.2015
14.08.2015 1000000116
31.12.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 56'725.00 лв. 27.08.2015
19.06.2015 1000000173
16.06.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 14'493.67 лв. 30.06.2015
15.04.2015 1000000082
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 41'666.67 лв. 29.04.2015
23.04.2015 1000000082
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 41'666.67 лв. 29.04.2015
09.04.2015 1000000082
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'750.00 лв. 16.04.2015
02.04.2015 1000000063
20.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 23'041.35 лв. 16.04.2015
02.04.2015 1000000071
02.10.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 29'165.83 лв. 16.04.2015
02.04.2015 1000000068
13.09.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 4'517.82 лв. 16.04.2015
09.04.2015 1000000073
02.10.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 14'148.12 лв. 16.04.2015
09.04.2015 1000000079
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 5'607.78 лв. 16.04.2015
03.04.2015 1000000071
02.10.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 41'139.37 лв. 16.04.2015
01.04.2015 1000000063
20.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 7'777.23 лв. 16.04.2015
01.04.2015 1000000056
08.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 36'464.21 лв. 16.04.2015
27.03.2015 1000000099
05.03.2014
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 10'939.95 лв. 16.04.2015
27.03.2015 1000000088
14.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 18'516.52 лв. 16.04.2015
27.03.2015 1000000084
03.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 14'565.66 лв. 16.04.2015
26.03.2015 1000000072
02.10.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'508.59 лв. 16.04.2015
26.03.2015 1000000074
02.10.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 13'491.07 лв. 16.04.2015
04.03.2015 1000000042
31.05.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 9'718.84 лв. 02.04.2015
04.03.2015 1000000023
20.02.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'466.53 лв. 01.04.2015
20.03.2015 1000000047
19.06.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 16'579.46 лв. 31.03.2015
20.03.2015 1000000048
12.07.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 15'221.40 лв. 31.03.2015
20.03.2015 1000000053
07.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 14'793.94 лв. 31.03.2015
17.03.2015 1000000054
07.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 10'350.57 лв. 31.03.2015
17.03.2015 1000000064
11.09.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 12'982.77 лв. 31.03.2015
16.03.2015 1000000051
07.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 19'836.03 лв. 31.03.2015
16.03.2015 1000000069
13.09.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'627.92 лв. 31.03.2015
12.03.2015 1000000051
07.08.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 6'169.98 лв. 31.03.2015
12.03.2015 1000000042
31.05.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 7'163.35 лв. 31.03.2015
11.03.2015 1000000044
18.06.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 1'188.17 лв. 31.03.2015
11.03.2015 1000000159
30.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 754.40 лв. 31.03.2015
11.03.2015 1000000157
28.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 5'499.84 лв. 31.03.2015
11.03.2015 1000000158
12.01.2015
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 430.50 лв. 31.03.2015
11.03.2015 1000000081
02.12.2013
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЪРНОВСКИ ПЪТИЩА 9'560.59 лв. 31.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.