Сертификация по ISO

Община Велико Търново е внедрила и прилага интегрирана система за управление в Общинска администрация Велико Търново в съответствие със стандарти:

Icon ISO 9001:2015 Система за управление на качеството (712,2 KB) Icon ISO 14001:2015 Система за управление на околна среда (709,2 KB) Icon BS ISO/IEC 27001:2013 Система за управление на информационната сигурност (711,6 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.