Селско стопанство

Община Велико Търново уведомява всички заинтересовани, че дължима средна рента, се изплаща от общината на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3  от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок /§ 16. Ал.(2) от ЗИД на ЗСПЗЗ –ДВ.бр.31 от 28.04.2015 г./

Icon Заповед № РД 14 - 340 / 03.11.2017 г. за откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади (310,2 KB) Icon Заповед № РД 14 - 365 / 15.12.2017 г. относно имоти от ДПФ и ОПФ (45,2 KB)

 

Заповеди на ОД "Земеделие" Велико Търново по чл. 37, ал. 7 за стопански години:

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.