Селско стопанство

Icon Протокол по реда на чл.37 и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ в изпълнение на решение № 569 по протокол № 22 от 23.02.2017 г. на Великотърновски общински съвет (286,4 KB)

Община Велико Търново уведомява всички заинтересовани, че дължима средна рента, се изплаща от общината на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3  от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок /§ 16. Ал.(2) от ЗИД на ЗСПЗЗ –ДВ.бр.31 от 28.04.2015 г./

Icon Заповед № РД 22 - 2456 / 06.12.2016 г. за сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища, включени в масивите за ползване (109,0 KB)

Заповеди на ОД "Земеделие" Велико Търново по чл. 37, ал. 7 за стопански години:

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.