Пазарни консултации

Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка обществена поръчка с предмет „Възстановяване на покрив на ДГ „Звездица” с. Шемшево, Община Велико Търново”, „Покривен ремонт на столова ОУ „П.Р.Славейков” гр. В.Търново” 06.12.2018 г. (2,7 MB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка на контейнери за текстилни отпадъци за нуждите на Община Велико Търново“ Публикуван на 10.08.2018 г. (841,7 KB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на ОП "Зелени системи". Публикуван на 19.04.2018 г. (547,5 KB) Icon Съобщение на основание чл.44 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал.1 от ППЗОП - изпълнение на предвидени дейности по проект (97,8 KB) Icon Съобщение на основание чл.44 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал.1 от ППЗОП - процедури и технически спецификации (92,2 KB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка обществена поръчка с предмет „Дейности по изпълнение на инвестиционен проект свързани с извършване на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" (1,8 MB)

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.