Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия”

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204
 
Icon Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП (394,8 KB) Icon Приложение № 1 - техническа спецификация (178,7 KB) Icon Приложение № 2 - ценово предложение за участие в пазарни консултации (161,9 KB) Icon Доклад от проведени пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Разработване на платформа за електронна търговия" (422,7 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.