Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции" (актуализирана информация към 26.03.2020 г.)

Icon Информация във връзка с публикувана Покана с изх. № 91-00-96 от 20.03.2020 г. (258,4 KB) Icon Покана № 91-00-96 от 20.03.2020 г. за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП (20.03.2020 г.) (1,5 MB) Icon Приложение 1 „Техническа спецификация“ (20.03.2020 г.) (430,1 KB) Icon Приложение 2.1 Образец на Ценово предложение във връзка с участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обособена позиция № 1 (20.03.2020 г.) (314,6 KB) Icon Приложение 2.2 Образец на Ценово предложение във връзка с участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обособена позиция № 2 (20.03.2020 г.) (315,2 KB) Icon Доклад от 31.03.2020 г. на комисията във връзка с провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП (02.04.2020 г.) (1,4 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.