Архив обществени поръчки за Октомври 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9093759 Обява №ОБ-31 от дата 22.10.2019 г. с предмет: "Избор на изпълнител за външна помощ за управление на проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" Възложена 22.10.2019 13:56
00073-2019-0059 "Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за нуждите на ОП "Горско стопанство" Изпълнена 18.10.2019 15:03
00073-2019-0058 "Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 18.10.2019 15:59
00073-2019-0061 „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.” Възложена 21.10.2019 17:14
00073-2019-0061 “Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Прекратена 21.10.2019 17:08
00073-2019-0060 “Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП Прекратена 21.10.2019 14:40
00073-2019-0057 Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури” по обособени позиции Изпълнена 15.10.2019 16:51
00073-2019-0056 Доставка на хранителни продукти за обектите към "Център за социални услуги" при Община Велико Търново, по обособени позиции Изпълнена 14.10.2019 15:46
00073-2019-0055 Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции Възложена 14.10.2019 13:53
00073-2019-0063 Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново, обособени в девет позиции Възложена 28.10.2019 12:17
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.