Архив обществени поръчки за Юни 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0034 „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”. Прекратена 28.06.2017 15:49
00073-2014-0005 „Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” при Община Велико Търново”. Изпълнена 22.06.2017 13:35
9065502 Обява № ОБ-12 от 21.06.2017 г. "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Прекратена 21.06.2017 17:00
9065209 Обява № ОБ-11 от 13.06.2017 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново по обособени позиции" Прекратена 13.06.2017 16:53
  „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2017 година”. Възложена 09.06.2017 09:32
00073-2017-0032 "Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" Изпълнена 08.06.2017 16:50
00073-2017-0033 "Доставка на рекламни материали с цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община Велико Търново - двуезични каталози "Велико Търново и регион", DVD "Царевград Търнов - звук и светлина" и DVD "Велико Търново в сърцето на историята" Изпълнена 06.06.2017 13:50

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.