Архив обществени поръчки за Ноември 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9083571 Обява №ОБ-30/27.11.2018 г. с предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново”, по обособени позиции”. Затворена 27.11.2018 16:39
9083459 Обява № ОБ-28 от 23.11.2018 г. с предмет: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново” Отворена 23.11.2018 16:24
9083460 Доставка по заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново Отворена 23.11.2018 16:24
00073-2018-0046 Доставка на книжка „Моето семейство” за 5-6 годишните деца в детските градини Затворена 20.11.2018 15:18
00073-2018-0045 Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С001 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции Отворена 19.11.2018 16:53

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.