Архив обществени поръчки за Юни 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2018-0027 Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ Изпълнена 28.06.2018 16:52
9077859 Обява №ОБ-20/28.06.2018 г. с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново” Възложена 28.06.2018 16:03
00073-2018-0024 "Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 19.06.2018 17:02
00073-2018-0023 "Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" - Осъществяване на строителен надзор на ДГ "Ален мак", ДГ "Рада Войвода" и ДГ "Пролет" Изпълнена 19.06.2018 16:34
00073-2018-0026 Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” Изпълнена 23.06.2018 12:01
00073-2018-0022 "Доставка на нова сметосъбираща машина, съгласно техническа спецификация". Изпълнена 15.06.2018 16:35
00073-2018-0025 "Доставка на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2018/2019 година по обособени позиции" Изпълнена 20.06.2018 16:50
9077148 Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново Изпълнена 12.06.2018 09:19
00073-2018-0021 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново” Изпълнена 12.06.2018 17:04
00073-2018-0020 „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции" Изпълнена 06.06.2018 16:20

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.