„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие;
Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа;
Обособена позиция №3: „Абонамент за услугата „Free Call” план „План I” посредством сайта www.freecallinc.com” (възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане).

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "A1 България" ЕАД за обособена позиция №1
публикуван на: 24.01.2020 16:38:40
1,9 MB
Обявление за приключване на договор с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 24.01.2020 16:38:40
1,9 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 04.01.2019 16:16:29
309,3 KB
Договор от дата 05.12.2018 г. с "A1 България" ЕАД за обособена позиция №1
публикуван на: 04.01.2019 16:16:29
3,0 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 19.11.2018 14:16:27
1,6 MB
Договор от дата 15.11.2018 г. с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 19.11.2018 14:16:27
4,1 MB
Решение №РД 24-90/20.08.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 20.08.2018 15:20:56
1,1 MB
Протокол №3 от 08.08.2018 г. от работата на комисията и оценъчни таблици
публикуван на: 20.08.2018 15:20:56
1,2 MB
Протокол №2 от 03.08.2018 г. от работата на комисията и оценъчни таблици
публикуван на: 20.08.2018 15:20:56
1,7 MB
Протокол №1 от 29.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.08.2018 15:20:56
582,8 KB
Съобщение с изх. №91-00-300/03.08.2018 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 03.08.2018 12:18:42
532,4 KB
Решение №РД 24-52/06.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 06.06.2018 16:43:25
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 06.06.2018 16:43:25
202,6 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 06.06.2018 16:43:25
355,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.