Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Кидат Груп" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 16.01.2020 16:04:23
472,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 05.10.2018 16:41:16
2,3 MB
Договор от 05.09.2018 г. с "Кидат Груп" ЕООД
публикуван на: 05.10.2018 16:41:15
8,7 MB
Решение № РД 24-86 от 14.08.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 14.08.2018 14:50:15
384,0 KB
Доклад от 10.08.2018 г. на комисията
публикуван на: 14.08.2018 14:50:15
3,5 MB
Протокол № 2 от 10.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2018 14:50:15
1,3 MB
Протокол № 1 от 31.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2018 14:50:15
2,8 MB
Съобщение №91-00-301 от 06.08.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 06.08.2018 15:43:44
1,4 MB
Разяснение №91-00-247 от 02.07.2018 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 02.07.2018 14:18:20
170,4 KB
Решение №РД 24-58/20.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 25.06.2018 10:50:50
1023,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 25.06.2018 10:50:50
1,9 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 23.06.2018 12:07:17
1,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.07.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.