„Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление приключен договор
публикуван на: 01.09.2021 17:23:57
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 31.08.2018 12:19:12
272,9 KB
Договор от 14.08.2018 г. с Идеа сервиз ЕООД
публикуван на: 31.08.2018 12:19:12
2,6 MB
Решение № РД 24-72 от 18.07.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 18.07.2018 16:57:57
555,1 KB
Доклад от 17.07.2018 г. на комисията
публикуван на: 18.07.2018 16:57:57
1,0 MB
Протокол № 4 от 17.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.07.2018 16:57:57
1,7 MB
Протокол № 3 от 12.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.07.2018 16:57:57
1,5 MB
Протокол № 1 от 25.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.07.2018 16:57:57
1,4 MB
Съобщение № 91-00-263 от 12.07.2018 за провеждане на преговори и отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 12.07.2018 16:12:38
1,4 MB
Протокол № 2 от 27.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2018 15:15:58
3,4 MB
Решение № РД 24-53 от 12.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.06.2018 17:11:51
304,3 KB
Покана с изх. № 53-2021-1 от 12.06.2018 г. до "ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД
публикуван на: 12.06.2018 17:11:51
1,5 MB
Приложение № 1 "Техническа псецификация" и Приложение № 2 "Проект на договор"
публикуван на: 12.06.2018 17:11:51
176,0 KB
Приложение № 3 - Единен европейски документ за обществени поръчки в електронрн вид
публикуван на: 12.06.2018 17:11:51
129,5 KB
Образци от № 1 до № 4 към поканата за участие
публикуван на: 12.06.2018 17:11:51
190,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.