"Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община Велико Търново , след възлагане;

Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ , след възлагане;

Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ , след възлагане;

Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново , след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция № 7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново; , след възлагане;

Позиция № 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 9: Извършване на ремонтни довършителни работи – обръщане около нови PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“;

Позиция № 10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ с. Пчелище, Община Велико Търново“;

Позиция № 11: Ремонт – хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ гр. Велико Търново“.

Забележка: Обособена позиция № 9, № 10 и № 11 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция.

Документация

Файл Размер
Решение за изменение на обявление за приключване на договор за обособена позиция №6
публикуван на: 11.01.2021 16:56:42
162,1 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 6
публикуван на: 15.10.2020 16:41:00
329,7 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 3
публикуван на: 15.10.2020 16:41:00
343,0 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 2
публикуван на: 15.10.2020 16:41:00
326,8 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 5
публикуван на: 08.10.2020 17:02:50
140,4 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 4
публикуван на: 01.09.2020 16:01:36
164,4 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 1
публикуван на: 01.09.2020 16:01:36
162,2 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №8
публикуван на: 14.11.2019 16:58:34
156,2 KB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
738,6 KB
Договор от 22.08.2018 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова", гр. Велико Търново за обособена позиция №8
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
918,3 KB
Договор от 15.08.2018 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов", гр. Велико Търново за обособена позиция №6
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
1002,7 KB
Договор от 12.09.2018 г. със "Стима" ООД, гр. Велико Търново за обособена позиция №5
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
1004,2 KB
Договор от 28.08.2018 г. с "Мистрал 7" ЕООД, гр. Велико Търново за обособена позиция №4
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
2,8 MB
Договор от 21.08.2018 г. с Консорциум "Техноком" ДЗЗД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
938,8 KB
Договор от 20.08.2018 г. с "Тимбилд" ЕООД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
949,2 KB
Договор от 21.08.2018 г. с "Планекс Инфраструктура" ЕООД, гр. Велико Търново за обособена позиция №1
публикуван на: 17.09.2018 14:50:57
974,5 KB
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №7
публикуван на: 23.08.2018 11:01:06
303,2 KB
Решение №РД 24-79 от 31.07.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
1,2 MB
Доклад от 30.07.2018 г.
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
1,6 MB
Протокол №4.7 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
360,0 KB
Протокол №4.6 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
403,3 KB
Протокол №4.5 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
387,8 KB
Протокол №4.4 ор 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
350,9 KB
Протокол №4.3 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
300,1 KB
Протокол №4.2 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
250,4 KB
Протокол №4.1 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
434,2 KB
Протокол №3 от 25.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
1,5 MB
Протокол №1 от 29.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 16:15:19
378,6 KB
Съобщение №91-00-281 от 25.07.2018 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 25.07.2018 15:09:17
118,0 KB
Протокол № 2 от 12.07.2018 от работата на комсията
публикуван на: 12.07.2018 16:33:07
550,1 KB
Решение № РД 24-56 от 19.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.06.2018 17:11:48
6,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

28.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.