Архив обществени поръчки за Юни 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0024 Неотложни аварийно-възстановителни и укрепителни мероприятия на обект: Възстановяване на улица "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над улица "Трапезица"(северно от към хълм "Трапезица") в град Велико Търново Изпълнена 23.06.2016 11:11
00073-2016-0023 "Поддържане /превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново" Възложена 24.06.2016 12:18
00073-2016-0025 Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, Община Велико Търново Възложена 30.06.2016 15:59
00073-2016-0022 "Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по обособени позиции" Възложена 06.06.2016 12:16

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.