Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, Община Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с ЕТ "Надежда - Надежда Христова", гр. Велико Търново
публикуван на: 18.03.2020 11:07:03
1,5 MB
Договор от 01.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка
публикуван на: 07.03.2017 16:37:49
2,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 07.03.2017 16:37:49
631,0 KB
Заповед №РД 22-1742 от 02.09.2016 г. за класиране
публикуван на: 02.09.2016 16:29:36
458,8 KB
Доклад от 31.08.2016 г.
публикуван на: 02.09.2016 16:29:36
662,7 KB
Протокол №4 от 30.08.2016 г.
публикуван на: 02.09.2016 16:29:36
429,6 KB
Протокол №3 от 25.08.2016 г.
публикуван на: 02.09.2016 16:29:36
581,4 KB
Протокол №1 от26.07.2016 г.
публикуван на: 02.09.2016 16:29:36
402,2 KB
Обявление № 9100-00-84 от 25.08.2016 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 25.08.2016 16:17:52
242,2 KB
Проткол № 2 от 28.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.07.2016 16:04:28
134,9 KB
Документация след решение за изменение
публикуван на: 14.07.2016 16:43:06
614,0 KB
Решение №РД 24-41 от 14.07.2016 г. за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 14.07.2016 16:43:06
467,9 KB
Документация
публикуван на: 30.06.2016 16:08:22
614,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.06.2016 16:08:22
453,0 KB
Решение № РД 24-39 от 30.06.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.06.2016 16:08:22
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

25.07.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.07.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.