Архив обществени поръчки за Април 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2019 година. Възложена 24.04.2019 14:04
00073-2019-0017 "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции" Изпълнена 30.04.2019 15:40
9087772 Обява №ОБ-15 от 23.04.2019 г. с предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново“ Прекратена 23.04.2019 16:48
00073-2019-0016 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Прекратена 30.04.2019 13:45
9087658 Обява № ОБ-13 от 19.04.2019 г. „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново.“ Прекратена 19.04.2019 16:41
9087656 Обява № ОБ-14 от 19.04.2019 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за социални услуги“, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, Дирекция „Местни данъци и такси“, „Младежки дом“ или други структури към Община Велико Търново" Възложена 19.04.2019 16:32
9087234 Обява № ОБ-12 от 05.04.2019 г. „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на общината по позиции” Възложена 05.04.2019 15:37
00073-2019-0015 „СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции” Изпълнена 01.04.2019 11:45

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.