„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново”

Обособени позиции от № 2 до № 37 включително, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалната им стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 1 000 000 лв. без ДДС, както и общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката.

За Обособени позиции от № 2 до № 37 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 22.07.2021 16:01:27
552,7 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 09.09.2019 11:19:37
392,1 KB
Договор от 15.08.2019 г. с "Рендстрой" ЕООД
публикуван на: 09.09.2019 11:19:37
4,5 MB
Решение №РД 24-101 от 23.07.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 23.07.2019 15:00:46
1,7 MB
Доклад от 19.07.2019 г.
публикуван на: 23.07.2019 15:00:46
1,7 MB
Протокол №4 от 19.07.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.07.2019 15:00:46
1,5 MB
Протокол №3 от 16.07.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.07.2019 15:00:46
1,9 MB
Протокол №1 от 09.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.07.2019 15:00:46
1,5 MB
Съобщение № 91-00-224 от 16.07.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 16.07.2019 15:48:12
237,1 KB
Протокол № 2 от 20.06.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.06.2019 14:56:51
565,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
571,1 KB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
3,8 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна - 1"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
8,7 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна - 2"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
8,4 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Геодезия"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
9,0 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Електро"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
9,4 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "ВиК"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
5,9 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "ОВКХ"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
9,5 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
2,7 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Пожароизвестителна система"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
6,5 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Газоснабдяване"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
7,3 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Паркоустройство и благоустройство"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
8,2 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част ЕЕ
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
6,6 MB
Обект ДГ "Шарения замък" - Доклад ЕЕ
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
4,0 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
4,2 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
4,9 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Геодезия"
публикуван на: 02.04.2019 16:18:35
1,9 MB
Решение № РД 24-40 от 29.03.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.04.2019 11:47:38
830,2 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.04.2019 11:47:38
682,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.05.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.